top of page
COT.jpg

Kalaja e Teskom

Prush në seritë kohore

Libri Një

</s></s>

Shkëmbinjtë me shkëlqim të prushit janë lëndë djegëse për kohën; shkëmbinjtë e shurdhër janë një monedhë budallai.

Një rimë e vjetër e çerdheve, ose kështu mendojnë ata.

Itra dhe Danae pengohen në një sekret të lashtë të mbajtur të fshehur pas një reflektimi në kohë pranë shtëpisë së tyre shqiptare. Një kujtim i zbehur dhe mesazhet e fshehta i kanë shtyrë ata të rrezikojnë një takim me armiqtë nga mitologjia greke, duke ndryshuar perceptimin e tyre për folklorin shqiptar dhe realitetin. Itra dhe Danae ndeshen me ngjarjet e vëna në lëvizje shekuj më parë dhe duhet të zgjedhin të mbrojnë dhe shërbejnë ose të rrezikojnë zbulimin e sekretit.

A do të jenë të mjaftueshme dashuria, besnikëria dhe prejardhja për t'i mbajtur ata së bashku, apo do të humbasin rrugën e tyre në një univers që sapo kanë filluar ta kuptojnë?

</s></s>

Porositni Paperback sot, eBook dhe Hardback do të vijnë më 30 nëntor!

ummd3.jpg

Recover or Yield

Ember in Time Series

Book Two

 

Danae and her brother Leon, descendants of Zeus, are thrust into a world they barely understand. A new responsibility to protect and serve the goddess Ember and the Castle of Teskom after Danae’s husband, Itra, a descendant of Mui, family failed to protect the castle from an attack lead by Poseidon and Medusa.

 

Their first assignment, finding and retrieving a stolen artifact to restore the barrier that hides the castle from each dimension. An adventure that leads them deep underground and high above the mountains alongside a few familiar and new faces.

 

The clock is ticking.

Will they restore order or create more chaos?

POTJPG3.jpg

Protectors of Time

Ember in Time Series

Book Three

 

Six months after Itra and Danae were ejected from the Castle of Teskom, an alarming phone call sends them back and not by choice.

They’re not alone aided by the support of the new alliance of descendants from the bloodlines of Zeus and Mui and the Protectors of Time. They arrive just-in-time to defend the castle from Ember’s scorned ex-lover Chronos.  

But the list of opponents evolve as they uncover an ancient prophecy of a new beginning of time between the four dimensions. 

To begin again or tip the end. They must decide.

bottom of page